Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera!
captcha 

Walne Zgromadzenie Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów 2019
Zarząd PCB 12 kwietnia 2019

 

Zarząd Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów w Warszawie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Cechu, które odbędzie się w czwartek 22.03.2018 r. o godz. 16.30 (pierwszy termin) lub o godz. 17.00 (drugi termin) w sali konferencyjnej Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie przy ul. Smoczej 27.

Zarząd proponuje następujący porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Prezydium zebrania
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Przyjęcie regulaminu obrad
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Sprawozdanie z działalności organów cechu za okres sprawozdawczy:

- Zarządu, w tym Skarbnika cechu

- Komisji Rewizyjnej

- Sądu Cechowego

 1. Przyjęcie w/w sprawozdań
 2. Zatwierdzenie bilansu i sprawozdania finansowego
 3. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 4. Wybór delegata na zjazd Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiebiorczości
 5. Proponowane kierunki działalności PCB - dyskusja
 6. Wolne wnioski
 7. Zakończenie obrad

         Materiały, w tym sprawozdanie finansowe, bilans oraz sprawozdania organów cechu, będą wyłożone do wglądu dla każdego członka od 22.05.2019 r. w siedzibie cechu w Warszawie.

         Zarząd prosi o bieżące regulowanie składek na konto o numerze: 07 1240 5992 1111 0000 4774 0842 i przypomina, że zgodnie ze Statutem PCB osoby zalegające ze składkami nie mogą kandydować do władz cechu. Składki będą również przyjmowane przed zebraniem.                     

Jednocześnie zarząd przypomina o możliwości przystąpieniu do grupowego ubezpieczenia OC zawodów medycyny  niekonwencjonalnej. Kontakt w tej sprawie z kol. Haliną Kamać, tel. 602 504 318

        W związku z uruchomieniem nowej strony internetowej cechu Zarząd PCB  informuje, że w zakładce Baza cechu/ Członkowie powinny się znaleźć nowe, aktualne zdjęcia, informacje kontaktowe oraz o charakterze działalności. Stosowne materiały w wersji cyfrowej należy wysłać kierownik biura cechu kol. Hannie Dziachan na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kontakt telefoniczny: 600 38 68 73

 

 

Wstecz